Podni-sistemi na bazi epoksida dele se na tri grupe:

1. Dvokomponentan epoksidni sistem – primenljiv u obliku premaza debljine 0.05-0.08 mm, protivprašan, mehanički opteretiv posle sedam dana, hemikalijski otporan, monolitan-bez fuga, vodonepropustljiv, neklizajuć, protivklizan-gladak, u zavisnosti od potrebe, raznobojan, lak za održavanje i lak za saniranje.

2. Dvokomponentan epoksidni sistem – primenljiv u obliku samoliva debljine 03-05 mm. Uz ovaj sistem ugrađuje se i holker na spoju zida i poda. Holker može biti različitih visina i radijusa, omogućava lako čisćenje podova i smanjuje troškove održavanja. Ovaj podni sistem se dosta primenjuje u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji  gde se traže  HACCP, GMP i FDA standardi. Ovo je višenamenski podni sistem, nehabajući, protivprašan, mehanički opteretiv posle sedam dana, hemikalijski otporan, monolitan-bez fuga, vodonepropustljiv, neklizajuć, a moguće je aplikovati protivklizan ili gladak, u zavisnosti od potrebe, raznobojan je, lak za održavanje i lak za saniranje.

3. Trokomponentni epoksidni sistem – u obliku samoliva, namenjen kontinuiranom odvođenju statičkog elektriciteta. Pored osnovne funkcije – eliminisanja statičkog elektriciteta, ova grupa antistatik-podova se odlikuje sledećim karakteristikama: višenamenski, nehabajući, protivprašan, mehanički opteretiv posle sedam dana, hemikalijski otporan, monolitan-bez fuga, vodonepropustljiv, neklizajuć, a moguće je aplikovati protivklizan ili gladak u zavisnosti od potrebe, raznobojan je, lak za održavanje i lak za saniranje.                                              

Područje primene: vojna i namenska industrija, medicinski objekti, rendgen-sale, laboratorije, operacione i anestezione sale, skener-sobe, prostorije gde se nalaze elektronski uređaji, digitalne centrale, skladišta lakozapaljivih i eksplozivnih materijala, trafo-stanice, štamparije, proizvodnja boja i lakova itd.

 

 

Hemofarm - Vršac

   

Imperijal gradnja - Braće Jerković, Beograd

  

 

Sintermetal - Zemun

 

Soko Štark - Braće Jerković, Beograd

 

 

Utva - Pančevo

 

Kuća fudbala - Stara Pazova

 

 

 

 

 

više od 30 godina KVALITETA