Savremeni trendovi gradnje su polako, ali sigurno, stigli kod nas. Primenom Laser Screed tehnologije postavljaju se novi standardi izrade betonskih ploča u građevinskoj industriji Srbije, i to standardi koji se uveliko primenjuju u svetu. Savremene mašine koje koristi firma Bauplus ispunjavaju najzahtevnije standarde kvaliteta, sa dnevnim učinkom i do 1500 metara kvadratnih, pri čemu su ispoštovana i dva jako bitna aspekta: vrhunski kvalitet i brzina. Tokom same ugradnje betona uz pomoć Laser Screed-a,  materijal se istovremeno ravna i nabija (vibrira), a ovim postupkom se onemogućava pojava šupljina. Istovremeno se, automatski, laserom vrši i kontrola „ravnosti”, i tokom jedne sekunde se pet puta proverava nivelacija ugrađenog betona. Ovakvim načinom ugradnje učinak je višestruko veći i kvalitetniji od klasičnog načina betoniranja.

 

FEROBETON

Prednost ferobetona u odnosu na druge podne sisteme je u tome što se u toku ugradnje betona pomoću Laser Screed tehnologije istovremeno vrši i ugradnja fero-posipa. Objedinjavanjem ova dva procesa, postižemo bolju kompaktnost između betona i fero-posipa, a samim tim ojačavamo samu betonsku ploču. Završna obrada se vrši sa rotacionim gladilicama, sve do crnog ili  ujednačenog sjaja, u zavisnosti od željenog efekta. Nakon dva do tri dana, vrši se rasterećenje obrađene betonske ploče. Prosecanje se vrši mašinskim putem, u pravougaonim rasterima, na 1/3 debljine ploče, sa ciljem da se spreče nepravilna pucanja.

Ovaj tip betona ima odlične mehaničke performanse, lak je za održavanje, i moguća je realizacija kako u prirodnoj boji betona/cementa (svetlo siva), tako i u drugim bojama (tamno siva, crna, zelena, žuta, crvena i druge). Sa investicionog aspekta, ovakav pod je najisplativiji i najdugotrajniji.

 

Spektar - Gornji Milanovac

 

 

Ćira - Aranđelovac

 

Privatni magacin - Vrčin

 

Grakom - Zemun Polje

 

 

 

 

 

više od 30 godina KVALITETA