Sintetički hidraizolacioni materijali

Primena sintetičkih hidroizolacionih materijala u građevinarstvu je dosta zastupljena. U saradnji sa našim partnerima (proizvođačima), u mogućnosti smo da ponudimo razna sistemska rešenja, u zavisnosti od projektnog zadatka koji nam se postavlja. Ovo su podele i informacije o sintetičkim hidroizolacionim materijalima koje izvodimo:

A. čisti sintetički materijali u vodi folija u rolnama

Svi sintetički hidroizolacioni materijali u rolnama (trake i folije) dele se na:

1. TERMOPLASTIČNE
2. ELASTOMERNE

1. Termopastične trake i folije, po svojim osobinama se bitno razlikuju od elastomernih. Njihove mehaničke osobine zavise od temperaturnog područja. Mnogo su jednostavnije u tehnici polaganja. Mogu se lako oblikovati na samom gradilištu i dobre su za obradu detalja. Spojevi se vare toplim vazduhom, a postoje i one sa „hladnim“ varenjem na bazi omekšivača.

U termoplastične trake i folije spadaju:

  • PVC (POLIVINIL HLORID)
  • PIB (POLYIZOBUTILEN)
  • ECB (ETILEN KOPOLIMER BITUMEN)
  • PE (POLIETILEN)

2. Elastomerne trake se razlikuju od termoplastičnih zato što su u čitavom temperaturnom području primene gotovo jednake usled mrežaste strukture molekula, nastale vulkanizacijom. Teško se zato vare „na hladno“ i zahtevaju posebnu vrstu lepkova i tehniku varenja preklopa aparatima za vulkanizaciju. Dobra osobina im je što u čitavom tempeaturnom području ne menjaju prekidnu čvrstoću i izduženje.

U elastomerne trake i folije spadaju:

  • EPDM (ETILEN-PROPILEN DI-MONOMER) – VEŠTAČKA GUMA
  • CR (POLIHLOROPREN)
  • JJR (BUTYL)

C. tečne folije

Konačno, postoje i tzv. „tečne” sintetičke folije koje nisu u rolnama, već u obliku tečnosti koja se nanosi četkama i valjcima, a vezuju se ili na bazi rastvarača koji ispari, ili na hemijskoj bazi (smola+očvršćivač). Kad se osuše, izgledaju kao folije i pogodne su za obradu detalja.

Tečne folije mogu biti na bazi:

  • PMMA (POLI-META-METIL-AKRILAT)
  • MMA (META-METIL-AKRILAT)
  • PU (POLIURETAN)
  • AY (AKRYL)
  • U KOMBINACIJI OVIH MATERIJALA SA BITUMENOM
  • POLIESTER

B. polusintetičke trake u rolnama

Pošto više gotovo i ne proizvode „čiste” bitumenske trake (oksidisani bitumen) već im se polimeracijom dodaju sintetičke komponente radi poboljšanja osobina, mogle bi se i bitumenske trake podvesti pod polu-sintetičke proizvode. Zato ih i zovemo polimer-bitumenske. Grupu ovih traka kojima se dodaje APP (ataktični polipropilen) zovemo termoplastičnim i primenjuju se za niske temperature, a grupu tih traka kojima se dodaje SBS (stiren-butadien-stiren) zovemo elastomernim i primenjuju se za visoke temperature.

Soko Štark - Beograd 5 000m2

Kuća fudbala - Stara Pazova 4 500m2

Osnovna škola „Kralj Petar Prvi” - Beograd 1 700m2

Više od 35 godina KVALITETA

Ukoliko imate nekih pitanja, ili Vam je potreban savet, ne ustručavajte se da nam se obratite – TU SMO ZBOG VAS!