Triflex parkirališta

Isplativa svojstva

Triflex sistemi za površine parkinga

Višespratne garaže moraju da budu svetle i bezbedne, sa jasnim rasporedom, da bi ljudima bilo ugodno da ih koriste. Održavan izgled će vam osigurati dugotrajno i isplativo funkcionisanje. Triflex nudi hidroizolacione sisteme koji se nanose u tečnom stanju, prilagođene u skladu sa potrebama renoviranja ili novog projekta za izgradnju višespratne garaže, čime se vrednost objekta održava tokom vremena.

Nudimo sisteme koji se nanose u tečnom stanju za sledeće namene:

 • Gornje površine
 • Unutrašnje površine
 • Podzemni parkinzi
 • Rampe
 • Spojevi
 • Detalji
Ostavite pozitivan prvi utisak

Auto-parkinzi pružaju ljudima prvi utisak o zgradi. Mrlje od ulja, prljavština, sumoran siv beton, ispucali i pohabani zidovi, odsustvo oznaka i signalizacije: ovo su glavni razlozi iz kojih se ljudi klone parkinga i garaža.

Iskoristite prednost našeg dugogodišnjeg iskustva u renoviranju višespratnih garaža. Triflex sistemi su raznovrsni i štede vam trošak koji biste imali usled rušenja i dugih neoperativnih perioda.

*** TABELA ***

SISTEMI ZA GORNJE POVRŠINE

Izdržljivi prostori za parkiranje

Triflex dostavlja visokokvalitetne sisteme koji se nanose u tečnom stanju za hidroizolaciju gornjih površina.

Triflex nudi visokokvalitetne hidroizolacione sisteme koji se nanose u tečnom stanju za dugotrajnu i efikasnu zaštitu gornjih površina. Gornje površine su po prirodi maksimalno izložene vremenskim uslovima. Velike varijacije u temperaturi, direktno sunce, sneg i grad predstavljaju tek neke od ekstremnih uticaja. Štaviše, soli za odleđivanje, gorivo i nafta dovode do korozije površina koje su po sebi već izložene težini vozila. Uz visoku otpornost na hemikalije, Triflex hidroizolacioni sistemi koji se nanose u tečnom stanju predstavljaju trajno rešenje za hidroizolaciju i pokrivanje površina.

Triflex ProPark

Trajne površine za parking

Dizajn sistema Triflex ProPark, varijanta 2

 1. Podloga
 2. Prvi premaz sredstvom Triflex Cryl Primer 287
 3. Hidroizolovanje proizvodom Triflex ProPark i Triflex posebnom vunom.
 4. Gornji sloj od proizvoda Triflex Cryl M 264

Primene: Hidroizolovanje gornjih površina

Triflex ProPark je hidroizolacioni sistem sa punim ojačanjem koji se koristi za izložene platforme za parkiranje i oblasti građevina sa velikom frekvencijom saobraćaja, kao što su rampe. Ovaj sistem, koji se izrađuje od smole od polimetil metakrilata (PMMA) sa brzim stvrdnjavanjem i koji može da podnese velika mehanička opterećenja, projektovan je posebno za saobraćaj u višespratnim garažama i pruža dugotrajnu zaštitu strukture. Sistem za hidroizolaciju gornjih površina Triflex ProPark nagrađen je Sertifikatom generalnog nadzornog tela za gradnju (abP) i klasifikovan je u skladu sa odredbom OS 10 prema Smernicama SIB 2001 Nemačkog komiteta za armirani beton (DAfStb Rili SIB 2001), u skladu sa standardom EN 1504.

Kratak pregled drugih pogodnosti:

 • Podnosi veća mehanička opterećenja
 • Hemijsko povezivanje svih slojeva
 • Konstrukcija otporna na bočne uticaje i napon smicanja
 • Dinamičko premošćavanje pukotina
 • Sistemski integrisana rešenja za detalje
 • Spremno za saobraćaj vozila nakon približno 3 sata
 • Otporno na vremenske uslove (UV, IC itd.)
 • Testirano u pogledu bezbednosti

Triflex AWS

Hidroizolacija ispod asfalta

Dizajn Triflex AWS sistema

 1. Podloga
 2. Prvi premaz sredstvom Triflex Cryl Primer 222
 3. Triflex ProPark/Triflex ProDetail i Triflex posebna vuna
 4. Asfalt

Primene: Hidroizolacija ispod asfalta

Triflex AWS je hidroizolacioni sistem sa punim ojačanjem koji se koristi ispod asfalta. Ovaj sistem otporan na toplotu, koji se izrađuje od smole od polimetil metakrilata (PMMA) sa brzim stvrdnjavanjem, omogućava brzo dovršavanje i sa lakoćom zaptiva sve detalje i spojeve. Komponenta za hidroizolaciju je nagrađena Sertifikatom generalnog nadzornog tela za gradnju (abP) u skladu sa Listom propisa za izgradnju A, deo 2, brojevi 1.12 kao što je definisano u okviru DIN 18195, u skladu sa sa standardom EN 1504.

Kratak pregled drugih pogodnosti:

 • Otporno na toplotu do +250 °C
 • Veoma izdržljivo
 • Dinamičko premošćavanje pukotina
 • Sistemski integrisana rešenja za detalje
 • Kratko vreme primene
 • Dugotrajna zaštita
 • Testirano u pogledu bezbednosti

Sistemi za unutrašnje površine

Pouzdana zaštita za višespratne garaže

Triflex sistemi za oblaganje pružaju srednjim spratovima parkinga dugotrajnu zaštitu od oštrih spoljnih uslova.

Kondenzacija, soli za odleđivanje, benzin i nafta vrše veoma snažan uticaj na površinu poda i, ukoliko je to dugotrajno, na materijale zatvorenih delova garaže. Triflex sistem za oblaganje za srednje spratove garaže pruža zgradi dugotrajnu zaštitu od oštrih spoljnih uslova. Pošto se svi Triflex sistemi sa primenom u tečnom stanju veoma brzo stvrdnjavaju, tretirana površina parkinga je spremna za upotrebu u minimalnom roku.

Triflex ProDeck

Triflex ProDeck – sistem za oblaganje podnih površina parkinga (OS 11b)

Detaljan opis sistema

 1. Podloga
 2. Prvi premaz
 3. Specijalno ojačanje
 4. Premaz
 5. Gornji sloj
 6. Finiš

Inovativno Triflex ProMesh specijalno ojačanje umanjuje pokrete podloge Triflex ProDeck je sistem za ojačanom površinom i dinamičkim premošćavanjem pukotina. Sistem je u stanju da podnese velika mehanička opterećenja i posebno je projektovan za parking površine sa velikom frekvencijom. Triflex ProDeck sistem je testiran u skladu sa OS 11b sistemima za zaštitu površina za saobraćaj pešaka i vozila koje trpe velika mehanička opterećenja. U okviru DIN V 18026 sistema za zaštitu površina za beton, Triflex ProDeck se takođe odlikuje visokodinamičkim premošćavanjem pukotina i ispunjava uslove standarda DIN EN 1504-2.

Snažan oslonac za dugo trajanje!

 • Dinamičko premošćavanje pukotina
 • Redistribucija sile
 • Sistemski integrisana rešenja za detalje
 • Idealno za renoviranje
 • Kratko vreme primene

Triflex DeckFloor

Renoviranje visokog kvaliteta

Detaljan opis dizajna Triflex DeckFloor sistema

 1. Podloga
 2. Prvi premaz sredstvom Triflex Cryl Primer 287
 3. Oblaganje proizvodom Triflex DeckFloor
 4. Finiš od sredstva Triflex Cryl Finish 209
 5. Oblaganje traka za saobraćaj vozila i rampi sredstvom Triflex Cryl M 264

Primene: Površine koje su izložene velikom mehaničkom opterećenju

Triflex DeckFloor je sistem debelih slojeva sa statičkim premošćavanjem pukotina. Samonivelišući malter je u stanju da podnese velika mehanička opterećenja i posebno je projektovan za srednje spratove garaže sa visokom frekvencijom, koje su izložene prirodnom provetravanju. Ovaj sistem za oblaganje površina, izrađen od smole od polimetil metakrilata (PMMA) odobren je u skladu sa odredbama OS 13 i OS 8 prema Smernicama SIB 2001 Nemačkog komiteta za armirani beton (DAfStb Rili SIB 2001), dopunski list 2005 i DIN V 18026, u skladu sa standardom EN 1504.

Kratak pregled drugih pogodnosti:

 • Dugotrajno
 • Sistemski integrisana rešenja za detalje
 • Kratko vreme primene
 • Poboljšana bezbednost uz finiš koji sprečava klizanje
 • Statičko premošćavanje pukotina
 • Testirano u pogledu bezbednosti

Triflex DeckCoat

Poboljšana bezbednost uz finiš koji sprečava klizanje

Detaljan opis dizajna Triflex DeckCoat sistema

 1. Podloga
 2. Prvi premaz sredstvom Triflex Cryl Primer 287
 3. Oblaganje sredstvom Triflex Cryl Finish 209 sa popunom od kvarcnog peska veličine 0,7–1,2 mm
 4. Finiš od sredstva Triflex Cryl Finish 209

Primene: Oblaganje tankim slojem za srednje spratove

Triflex DeckCoat je hidroizolacioni sistem sa tankim slojevima za površine parkinga sa manjom frekvencijom saobraćaja i parking mesta. Ovaj sistem, izrađen od smole od polimetil metakrilata (PMMA), posebno je projektovan za srednje spratove garaža i nudi jednostavnu zaštitu u različitim bojama i sa finiš slojem koji dodatno sprečava klizanje. Zaptivanje, spojevi i detalji se izvode kao hidroizolovanje sa ojačanjem vunom. Triflex DeckCoat je odobren u skladu sa odredbom OS 8 prema Smernicama SIB 2001 Nemačkog komiteta za armirani beton (DAfStb Rili SIB 2001), dopunski list 2005 i DIN V 18026, u skladu sa standardom EN 1504.

Kratak pregled drugih pogodnosti:

 • Sistem za hidroizolaciju sa tankim slojevima
 • Sistemski integrisana rešenja za detalje
 • Kratko vreme primene
 • Poboljšana bezbednost uz finiš koji sprečava klizanje
 • Dizajn u boji
 • Testirano u pogledu bezbednosti

Triflex CPS-I

Inteligentno celovito rešenje

Detaljan opis dizajna Triflex CPS-I sistema

 1. Podloga
 2. Prvi premaz sredstvom Triflex Pox Primer 116
 3. Oblaganje sredstvom Triflex Than RG 568
 4. Finiš od sredstva Triflex Pox Finish 173

Primene: Oblaganje unutrašnjih platformi za parking

Triflex CPS-I je sistem za pokrivanje površina od jednog sloja sa vrhunskim dinamičkim premošćavanjem pukotina. Sistem izrađen od epoksidne i poliuretanske smole (EP/PUR) posebno je projektovan za unutrašnje površine predviđene za pešački i saobraćaj teških vozila i odobren je prema odredbi OS 11b u skladu sa Smernicama SIB 2001 Nemačkog komiteta za armirani beton, u skladu sa standardom EN 1504.

Kratak pregled drugih pogodnosti:

 • Veoma elastičan i pogodan za premošćavanje pukotina
 • Sistemski integrisana rešenja za detalje
 • Testirano u pogledu bezbednosti

Triflex UCS

Oblaganje u boji

Detaljan opis dizajna Triflex UCS sistema

 1. Podloga
 2. Prvi premaz od sredstva Triflex Pox Finish 151
 3. Oblaganje verzija 1 sredstvom Triflex Pox Finish 151 za rapave površine dubine 1–2 mm
 4. Oblaganje verzija 2 sredstvom Triflex Pox Finish 151 za rapave površine dubine 1 mm Finiš od sredstva Triflex Pox Finish 151

Primene: Podzemne garaže i parkinzi sa slabom ventilacijom

Triflex UCS je hidroizolacioni sistem sa tankim slojevima koji se koristi za površine parkinga sa manjom frekvencijom saobraćaja kao što su parking mesta. Ovaj sistem, izrađen od epoksidne smole (EP), posebno je projektovan za unutrašnje platforme i podzemne garaže, i nudi jednostavnu zaštitu u različitim bojama i sa finiš slojem koji dodatno sprečava klizanje. Triflex UCS je odobren u skladu sa odredbom OS 8 prema Smernicama SIB 2001 Nemačkog komiteta za armirani beton (DAfStb Rili SIB 2001), dopunski list 2005 i DIN V 18026, u skladu sa standardom EN 1504.

Kratak pregled drugih pogodnosti:

 • Premaz za hidroizolaciju sa tankim slojevima
 • Poboljšana bezbednost uz finiš koji sprečava klizanje
 • Dizajn u boji
 • Testirano u pogledu bezbednosti

Pomoćni sistemi

Ekstremna opterećenja i pritisci

Triflex sistemi za hidroizolaciju i oblaganje štite osetljive površine prilikom renoviranja višespratnih garaža.

Rampe, dilatacione spojnice, oblasti za ulazak automobila i stepeništa izloženi su većim brojem različitih opterećenja nego sami parkinzi. Međutim, prilikom rekonstrukcije višespratne garaže, te zone ne mogu da se zatvore bez značajne štete po poslovanje. Tu stupaju na delo Triflex pomoćni sistemi: oni se brzo stvrdnjavaju, ali garantuju dugotrajnu zaštitu osetljivih oblasti višespratne garaže.

Triflex ProJoint

Jaki spojevi

Detaljan opis dizajna ProJoint sistema

1. Podloga
2. Prvi premaz sredstvom Triflex Cryl Primer 287
3. Hidroizolovanje spojeva pomoću sredstva Triflex ProDetail
4. Zaštita ivica

Primene: Hidroizolovanje dilatacionih spojnica

Gornje platforme i platforme za parkiranje su četo velike površine koje su izložene velikim opterećenjima i pritiscima. Tek kad se i spojevi dobro izoluju, hidroizolacija i pokrivanje platforme za parkiranje mogu da pruže pouzdanu zaštitu za betonsku podlogu. Triflex ProJoint, izrađen od mase za tečnu primenu sa ojačanjem od vune (PMMA), predstavlja bešavni hidroizolacioni sistem sa spojevima, ojačan umetkom za zaštitu ivica.

Kratak pregled drugih pogodnosti:

 • Hirdoizolacija do najmanjih detalja
 • Fleksibilna upotreba
 • Dugotrajna zaštita
 • Testirano u pogledu bezbednosti

Triflex DMS

Kreativna rešenja

Detaljan opis dizajna DMS sistema

 1. Podloga
 2. Prvi premaz sredstvom Triflex Cryl Primer 222
 3. Obeležavanje verzija 1 pomoću sredstva Triflex Cryl M 266
 4. Obeležavanje verzija 2 pomoću sredstva Triflex Cryl Finish 209

Primene: Obeležavanje parking mesta i pristupnih traka

Pešaci i vozači treba da se osećaju bezbedno na parkinzima. Oznake moraju da pruže jasnu orijentaciju. To se često postiže dobro planiranim i jednostavnim dizajnom u boji za sve platforme za parkiranje

Kratak pregled drugih pogodnosti:

 • Informacije kodirane bojom
 • Visokoreflektujuće oznake
 • Ekstremna izdržljivost
 • Kratko vreme primene
 • Lako održavanje

Više od 35 godina KVALITETA

Ukoliko imate nekih pitanja, ili Vam je potreban savet, ne ustručavajte se da nam se obratite – TU SMO ZBOG VAS!